Skip to content

vingranscooti

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי בבקשת העובד, מכיוון שהתשלום עבור הנדל"ן נופל אך ורק בכתפיה של הילדה. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת פרס עובדים שקופה. בנות משאירות מתנות מגברים. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל https://israelnightclub.com/apartments/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%a1%d7%a7%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%95%d7%aa/ – הפוך בנות עבודה טובה עם רווחים משמעותיים, והלקוחות שלנו מספקים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמאפשרת להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.